ennl
Om Agile echt werkend te krijgen…

 

  • Komt jullie Agile organisatieveranderprogramma niet goed op gang en grijpt men voortdurend terug op oude werkwijzen?
  • Wordt onvoldoende voortgang geboekt ten opzichte van de verwachtingen?
  • Leidt invoering van Agile tot ongewenste gedragingen met (stilzwijgende) voor- en tegenstanders?
  • Leidt Agile werken tot spanning met bestaande management- en beheersingsmechanismen?

 
Dan is het wellicht tijd voor een Agile Change Assessment. Agile werken betekent meer dan invoeren van squads, chapters en tribes met dito rollen met taken en verantwoordelijkheden. Het grijpt diep in de op de organisatiestructuur- en cultuur en vereist een passende aanpak om goed werkbaar te krijgen. De “Agile Change Assessment” helpt jullie om de situatie te duiden en opnieuw grip te krijgen om voortgang te kunnen boeken.
 
Wat maakt de Agile Change Assessment uniek?

  • Integrale benadering. Het assessment is gebaseerd op een diagnosemodel met alle relevante aspecten voor succesvolle verandering.
  • Diepgaande inzichten. Middels een eenvoudige tool wordt snel grote hoeveelheden gerichte informatie vergaard van onbeperkt aantal stakeholders.
  • Overbrugging van feiten en meningen. Duiden van de situatie met realiteit vanuit verschillende perspectieven in een veranderende omgeving leidend tot een gedeelde waarheid.
  • Focus en pragmatisch. Concrete aanbevelingen waarmee de organisatie verder kan.
  • Flexibele aanpak. Iedere organisatie is uniek en de aanpak zorgt voor organisatie specifieke resultaten.

 
Opzet assessment
Het assessment bestaat uit 5 stappen:
1. Voorbereiding. Het diagnosemodel en de tool wordt aangescherpt op basis van specifieke vraagstukken.

2. Verzamelen informatie. De geselecteerde deelnemers wordt verzocht de tool in te vullen en ondersteunende documenten (plannen, rapportages, etc.) aan te leveren.

3. Eerste analyse: hoofd- en bijzaken. De verkregen informatie wordt geduid, verbanden worden gelegd resulterend in inzicht in dynamiek en uitdaging.

4. Tweede analyse: essentie voor verbetering. De inzichten worden geduid en verkregen oplossingsrichtingen worden getoetst.

5. Rapportage. Een rapportage wordt opgesteld en toegelicht aan de opdrachtgever.

 
Optioneel kan periodiek een re-assessment worden uitgevoerd om de voortgang te duiden.

 
Duurzame resultaten
Na de Agile Change Assessment hebben jullie inzicht in de sterken en verbeterpunten rond Agile veranderen en concrete aanbeveling rekening houdend met de belangen van betrokken stakeholders.
 
Begeleiding en investering 
Agile Change Assessment wordt verzorgd door Edwin Tuin, eigenaar van Victalis. Afhankelijk van de type organisatie, omvang en gewenste doorlooptijd wordt een team van specialisten geformeerd om de assessment uit te voeren.
 
De investering wordt op basis van het aantal dagen, het aantal deelnemers en uw specifieke wensen nader bepaald en overeengekomen. We maken graag een passend voorstel.
 
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over onze dienstverlening of voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.
 


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden