ennl
Workshop “VeranderImpuls” om organisatie- of IT verandering te versnellen

 

  • Komt uw verandertraject onvoldoende in beweging en wilt u daar verandering in brengen?
  • Zitten de belangrijkste stakeholders niet op één lijn waardoor verandering moeizaam verloopt en onvoldoende voortgang wordt geboekt?
  • Wilt u een frisse blik op de gekozen aanpak om effectiever te veranderen?

 
De ‘in company’ workshop “VeranderImpuls” helpt om uw verandertraject gericht effectiever aan te pakken en daarmee een impuls te geven.
 
Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor teams van stakeholders rond een stagnerend of moeizaam verlopend organisatie- of IT-verandertraject (opdrachtgever, programma-/projectmanagers, senior client, senior user, materiedeskundigen, etc.).
 
Opbouw
Middels een inventarisatie voorafgaand aan de workshop worden de belangrijkste sterke- en verbeterpunten rond essentiële randvoorwaarden voor succesvolle verandering achterhaald en in context geplaatst. Afhankelijk van die inventarisatie wordt de workshop ingericht met aandacht voor zowel technische als sociale veranderaspecten. Niet zozeer ‘de waarheid’, maar waardevrij creëren van een gedeeld beeld en draagvlak voor die zaken die een voor een impuls zorgen staan centraal. De workshop duurt doorgaans zo’n 3 uur. De bevindingen worden verwerkt in een adviesrapportage.
 
Resultaten
Na het volgen van de workshop:

  • Hebben de deelnemers een goed beeld van de sterke- en verbeterpunten rond het verandertraject
  • Zijn achterliggende oorzaken verkend, oplossingen geïnventariseerd en prioriteiten gesteld
  • Zijn ‘impulsgebieden’ afgebakend, acties vastgesteld en afspraken over de uitvoering gemaakt
  • Is de focus terug en kunnen overige teamleden worden betrokken om gericht aan de slag te gaan

 
Na toepassing van de inzichten in de organisatie:

  • Worden verandertrajecten effectiever aangepakt leidend tot beter resultaat
  • Verbetert de onderlinge samenwerking leidend tot grotere effectiviteit
  • Neemt het begrip voor (de aanpak van) verandertrajecten toe leidend tot meer draagvlak voor verandering

 
Investering
De investering inclusief voorbereiding en verbeterrapportage bedraagt EUR 995 inclusief kosten exclusief BTW.
 
Meer weten?
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek op contact op met Edwin Tuin op 06-23496186


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden