ennl
Masterclass ‘Digital​e​ Transformati​e​: de organisatie als kritische succesfactor’

 

 • Mislukken digitalisering- en organisatieverandertrajecten te vaak en wil je daar verandering in brengen?
 • Blijft organisatieverandering een moeizaam proces en is het lastig om resultaten te boeken?
 • Lukt het maar niet om mensen in beweging én mee te krijgen in organisatieverandertrajecten?

 
Digitale​ transformat​ie​ is meer dan een trend of modewoord. Net zoals Big-data​, ​sensortechnologie, Internet of Things, Agile en Scrum. Het gaat over het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Het gaat over nieuwe relaties tussen mensen en bedrijven. Over businessmodellen die ooit ondenkbaar waren en nu onmisbaar zijn en over het accepteren van nieuwe denk- en werkwijzen.
 
Sterk gedreven door digitalisering verandert de context van organisaties steeds sneller en ingrijpender. Organisatiesucces wordt in grotere mate bepaald door de klantgerichtheid, schaalbaarheid, innovatiekracht en flexibiliteit. Dat gaat veel verder dan enkel digitalisering en implementatie van nieuwe technologie. Immers, de mens is een belangrijke kritische succesfactor om te veranderen. Enkel door vanuit een nieuw perspectief integraal aandacht te schenken aan alle kritische succesfactoren kan succesvol worden veranderd. Dit is de verantwoordelijkheid van alle disciplines binnen het bestuur van organisaties. Over de aanpak daarvan gaat deze masterclass.
 
De masterclass “Digital​e​ Transformati​e​: de organisatie als kritische succesfactor” gaat in op de essentiële lessen voor effectieve verandering en biedt praktische handvaten om veranderprocessen te verbeteren.
 
Wat maakt de masterclass “Digital​e​ Transformati​e​: de organisatie als kritische succesfactor” uniek?
De masterclass is uniek, want:

 • Biedt een nieuw alomvattend denkkader waarmee verandering in nieuwe context wordt geplaatst.
 • Is functie-overstijgend, verbindt de bedrijfsdisciplines en biedt een nieuw gezamenlijk perspectief.
 • Is fundamenteel, praktisch en gericht op wat écht werkt.
 • De inzichten zijn direct toepasbaar, zowel op individueel, team als organisatieniveau.

 
Doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor leidinggevenden (directie, afdeling, programma, project) die verantwoordelijk zijn voor verandertrajecten en daar eens fris tegenaan willen kijken.
 
Programma
De masterclass duurt 3 uur en behandeld de volgende onderwerpen:

 • De trends en impact van digitalisering op organisaties alsmede over relevante sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen
 • De essentie van veranderen: het Veranderwiel
 • Aansluiting op jouw praktijksituatie (voorbereid middels een vooraf afgenomen enquête).
 • Veranderstrategieën en fit op uitdaging
 • Randvoorwaarden voor succesvolle verandering

De masterclass wordt ‘in company’ verzorgd en voorbereid en afgestemd op een te behandelen casus. Desgewenst worden geregeld ‘follow up’ sessies georganiseerd om dieper op specifieke thematiek in te gaan.
 
Resultaten
Na het volgen van de masterclass:

 • Ben je bij over de aanpak van verandertrajecten
 • Is de aanpak van jouw veranderuitdaging getoetst op effectiviteit
 • Heb je een concrete set met aandachtspunten voor verbetering waarmee je direct aan de slag kunt
 • Kun je aan anderen uitleggen hoe je veranderingen beter kunt aanpakken

 
Na toepassing van de inzichten in de organisatie:

 • Worden verandertrajecten effectiever aangepakt leidend tot beter resultaat
 • Verbetert de onderlinge samenwerking leidend tot grotere effectiviteit
 • Neemt het begrip voor (de aanpak van) verandertrajecten toe leidend tot meer draagvlak voor verandering

 
Begeleiding
De masterclass wordt begeleidt door Edwin Tuin [1967]. Edwin is adviseur, managementcoach en verandermanager in hart en nieren. Na een loopbaan bij Accenture, KPMG Consulting en Atos Consulting werkt hij inmiddels een aantal jaar als zelfstandig adviseur en manager. Hij begeleidt omvangrijke transformatieprogramma’s op het snijvlak van strategie, bedrijfsvoering en ICT bij middelgrote- en grote organisaties. Edwin is een sociaal mens, analytisch sterk, heeft een heldere blik en weet in korte tijd tot de kern te komen. Hij weet snel draagvlak te creëren en hij weet een team op een originele manier scherp te houden, buiten de bestaande kaders te laten denken en gaat enthousiast te werk; dat werkt aanstekelijk!
 
Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt EUR 795 exclusief BTW en inclusief voorbereiding.
 
Meer weten?
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek op contact op met Edwin Tuin op 06-23496186


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden