ennl
Victalis – Specialist in organisatieverandering

 
Victalis helpt organisaties veranderen door een “pull” te creëren. Hoe? Door een wenkend en verbindend perspectief te ontwikkelen waar alle stakeholders hun schouders onder willen zetten, door vertrouwen te versterken waardoor samenwerking en besluitvorming verbetert, door alle capaciteiten en talenten tot bloei te laten komen waardoor maximaal vermogen wordt ontwikkeld en door mensen eigenaarschap en verantwoordelijkheid te laten nemen over de toekomst van henzelf en de organisatie.
 
Vraag ons voor:

  • Vormgeven van de maatschappelijke, strategische en digitale ambities van organisaties.
  • Inrichten van de digitalisering-, informatiemanagement- en change functie van organisaties.
  • Doorlichten van organisaties, digitalisering- en verandertrajecten.
  • Ontwikkelen van informatie-, digitalisering- en veranderstrategieën.
  • Leiden van verander-, ontvlechting- en integratietrajecten.
  • Oplossen van complexe socio-technische problemen.

 
Recente opdrachtgevers zijn o.a. ANWB, Schiphol, Haribo NL&BE, Koninklijke BAM en ABN AMRO.
 
RECENT VERSCHENEN: Artikel: Veranderstrategie krijgt externe focus in CIO in the Boardroom (maart 2018)
Het artikel op basis van mijn onderzoek naar veranderstrategie uitgevoerd onder leidinggevenden van toonaangevende midden- en grote organisaties in Nederland uitgevoerd eind 2017. De resultaten geven interessante inzichten in redenen om te veranderen, toepassing van technologie, gebruikte methodieken, tijdsbesteding, verwachte rendementen en belangrijkste risico’s in perspectief van de resultaten uit 2016.
 
Lees artikel 20180316 CIO in the Boardroom – artikel Veranderstrategie krijgt externe focus.

 
Boek “Alles draait om verandering”
Veranderen en groeien in een wereld die sneller en ingrijpender verandert -zowel maatschappelijk als digitaal- vraagt om een passende integrale en essentiële benadering. Die benadering heb ik beschreven in boek “Alles draait om verandering” dat onlangs is verschenen. Het boek is te bestellen bij o.a. business contact
 

 
Het boek is pragmatisch en biedt een herbezinning op strategieontwikkeling, cultuurverandering en inzet van methodieken als Lean en Agile. Het boek bouwt voort op de inzichten van managementdenkers als Stehpen Covey, Simon Sinek, Peter Senge en Ricardo Semler.
 
Onderzoek naar en publicatie over IT Trends en aanpak van organisatieverandering
Verandering is ingrijpender en voltrekt zich steeds sneller. Bij het schrijven van mijn boek “Alles draait om verandering” (zie verder) ontstond de idee tot een praktijkonderzoek naar IT Trends en aanpak van verandering onder (toonaangevende) midden- en grote Nederlandse organisaties. De resultaten geven een interessant beeld en leidt tot vragen als “Is disruptie een illusie?” en “Zijn organisaties onderweg in een race to the bottom”? Geïnteresseerd? Lees meer in het artikel “Is disruptie een illusie?” dat onlangs is gepubliceerd via Tijdschrijft IT Magazine.
 


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden