Change & Transformatie Expert. Hefboom en versneller voor succesvolle organisatieverandering.

Welkom bij adviesbureau Victalis van Edwin Tuin. Victalis loodst organisaties naar de toekomst in een tijdperk waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Gebruikt bewezen praktische systemische met wetenschap onderbouwde transformatie aanpak "KERNKRACHTEN-methode"; van strategieontwikkeling tot implementatie.

Contact opnemen?

DE KERNKRACHTEN-METHODE©

De KERNKRACHTEN-methode zorgt voor succesvolle verandering door (1) het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving met (2) een wenkend perspectief waarin medewerkers (3) hun professionaliteit en talent kunnen ontplooien en uitgedaagd worden om (4) verantwoordelijkheid te nemen. Van moeten naar willen veranderen.

 

5 STAPPEN AANPAK

Middels vijf gebalanceerde stappen naar de best passende oplossingen met commitment. Doelgericht, efficiënt, flexibel en toepasbaar op ieder verandervraagstuk.

GRATIS SELF CHECK (5 MIN)

Wat betekent de coronacrisis en andere ontwikkelingen voor jouw organisatie? Is jouw aanpak van verandering dan effectief? Moet of wil je beter of sneller? Doe dan eerst in 5 minuten een eenvoudige gratis check en bepaal of herijking of aanpassing nodig is.

STRATEGIESESSIE

Bij blijven in een tijdperk van versnellende verandering? Wil je inzicht, vaststellen of je aanpak effectiever kan of een impuls? Doe dan een interactieve Strategiesessie – ook volledig digitaal verzorgt – met jouw team met concreet resultaat. Meer weten?

ORGANISATIERESET PROGRAMMA

Tijd voor een organisatiereset of herijking van de koers? Dit programma helpt jouw organisatie relevant te blijven in een veranderend tijdperk. Het programma wordt ook digitaal verzorgd en is opgebouwd uit 6 modules van ieder een dagdeel met ieder 4 gerichte opdrachten. Iedere module heeft een concreet thema, doel en resultaat en is direct toepasbaar in de organisatie. Meer weten?

MASTERCLASS

Hoe krijg je medewerkers mee in transitie of verandering? Hoe ondervang je weerstand en zorg je voor gemotiveerde medewerkers? Hoe zorg je voor cultuurverandering? Van moeten naar willen veranderen; daar handelt deze masterclass over. Meer weten?

REFERENTIES

“Mensen in beweging krijgen, gezamenlijk doel helder formuleren, duidelijke projectstructuur, monitoren van voortgang en op tijd escaleren of breder draagvlak creëren en bijsturen zijn belangrijke elementen geweest in jouw werkwijze die bijgedragen hebben aan goed resultaat.”

ALLES DRAAIT OM VERANDERING

Boek Alles draait om verandering is geschreven voor leiders en professionals die meer uit de organisatie willen halen en die organisatieverandering willen vereenvoudigen of versnellen. Het boek bevat inzicht in de ontwikkelingen, uitdagingen en een werkende aanpak voor verandering. LEES MEER

OVER EDWIN

Mijn naam is Edwin Tuin en ik ben expert in strategieontwikkeling en organisatieverandering. Een mensgericht doortastende pragmaticus die toepast wat wérkt. Ik heb 25 jaar ervaring als strategie adviseur, business coach, director en interim-/programma manager. Ik ben schrijver van boek “Alles draait om verandering” met de KERNKRACHTEN-methode, verzorg lezingen en gastdocentrollen (Nyenrode, VU).