Invullen basisbehoeften en vergroten medewerker betrokkenheid

Introductie

Bij verandering schort het vaak niet aan de ambities, strategieën en plannen, maar zit de uitdaging bij de medewerkers. Het gaat om succesvolle executie en dat vereist activering van medewerkers. Betrokken medewerkers is een randvoorwaarde voor succesvolle organisatieverandering. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. De medewerker betrokkenheid is een van de eerste dingen die ik wil weten bij een (voorgenomen) verandertraject.

Onderzoek wijst op lage betrokkenheid

Onderzoek van AON Hewitt in 2017 wijst uit dat medewerker betrokkenheid in Europa al jaren rond de 60% of lager ligt. Volgens onderzoek uit 2017 van Gallup is slechts 31% van de Amerikaanse en Canadese werknemers betrokken bij het werk, een cijfer dat al jaren rond de lage 30% zweeft. Cijfers van Gallup voor Nederland uit 2013 – recentere ken ik niet – geeft aan dat slechts 9% betrokken is, 80% niet betrokken (passief) en zelfs 11% actief helemaal niet betrokken is! Kortom, er is veel ruimte voor verbetering en dat is biedt perspectief. Immers, hoe groter de betrokkenheid van de medewerkers des te meer ze zich willen inzetten voor de toekomst van de organisatie. Goed om daar eens bij stil te staan, want veranderingen zijn steeds ingrijpender en volgen zich steeds sneller op.

Verbetering; een tip van de sluier

Medewerker betrokkenheid wordt vergroot naar gelang een vijftal belangrijke basisbehoeften van mensen wordt ingevuld. Ik licht een tip van de sluier op en en leg er eentje uit: betekenis. Mensen willen betekenis geven aan hun leven; ze willen er op een of andere manier zin aan geven. Soms idealistisch, zoals een schoner milieu, soms praktisch, zoals mensen helpen met problemen oplossen. Betekenis is voor ieder mens verschillend. Betekenis geeft een lange termijn oriëntatie voor mensen. Nu zijn er nog vier andere basisbehoeften van mensen die belangrijk zijn om in te vullen binnen organisaties.

Geïnteresseerd geraakt? Wil je weten wat de vier andere basisbehoeften zijn en hoe je die kunt versterken? Bel me dan op 06-23466186 of mail naar edwin.tuin@victalis.nl