5 stappen aanpak

Middels vijf gebalanceerde stappen (zie schema) wordt toegewerkt naar de best passende en gedragen oplossingen voor ieder verandervraagstuk. Iedere stap heeft een bepaald doel met focus: (1) Speelveld, (2) Krachten, (3) Opties, (4) Voorkeur en (5) Beste (oplossing). Per stap:

  1. Wordt iedere kernkracht getoetst en zo nodig versterkt.
  2. Krijgen onderwerpen aandacht die relevant zijn.
  3. Wordt direct duidelijk of het gewenste eindresultaat wordt gehaald of wat daarvoor nodig is.

De aanpak geeft focus, is flexibel, effectief, efficiƫnt en voorkomt onnodig tijdverlies. De aanpak is toepasbaar op ieder inhoudelijk vraagstuk.