ennl

Inhoud

Het boek vangt aan met een voorwoord van de heer Karel Noordzy – oud-directeur van Schiphol, oud-voorzitter TLN en voormalig CEO a.i. van de Nederlandse Spoorwegen – en een inleiding.
 

Hoofdstuk 1 Krachtenveld

Het krachtenveld rond organisaties verandert snel. De meest belanghebbende ontwikkelingen, zoals globalisering, trage economische groei, flexibilisering van de arbeidsmarkt, toenemende belang van duurzaamheid en technologie worden beschreven.
 

Hoofdstuk 2 De uitdaging voor organisaties

Organisaties moeten op de veranderende krachtenveld anticiperen en dat leidt tot uitdagingen op het gebied van strategie-ontwikkeling, technologie in organisaties, cultuurverandering en organisatieverandering.
 

Hoofdstuk 3 Het Veranderwiel: inzicht, initiatief, verbetering

Het wiel wordt geïntroduceerd als (1) middel om knelpunten inzichtelijk te maken, (2) hoe je daarop proactief mee om kunt gaan en (3) verandering tot continue proces in je organisatie te maken.
 

Hoofdstuk 4 Binnenband: de vier kerndrivers voor verandering

De vier krachten (1) Verlangen ontsluiten, (2) Vertrouwen geven, (3) Vermogen ontwikkelen en (4) Verantwoordelijkheden met onderlinge relaties wordt beschreven.
 

Hoofdstuk 5 Loops: initiatieven opzetten en testen

Beschreven wordt hoe veranderingsprocessen organisch verlopen met aandacht voor (1) Richten en besluiten, (2) Ontwerpen en verfijnen, (3) Toetsen en verbinden en (4) Invoeren en veranderen. Dit alles samengebracht in loop (5) Regie & Roadmap.
 

Hoofdstuk 6 Buitenband: verbeteringen in de dagelijkse praktijk integreren

De interne en externe omgeving van een organisatie staan voortdurend in wisselwerking met elkaar. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe van die wisselwerking optimaal gebruik kan worden gemaakt.
 

Hoofdstuk 7 Invoering van het veranderwiel

In dit hoofdstuk wordt een generieke aanpak beschreven. Je kunt het veranderwiel op ieder niveau toepassen; je eigen verandering, teams waarin je werkt en de organisatie als geheel. Het versterkende effect wordt uitgelegd. Ingegaan wordt op een aantal specifieke strategieën die passen bij een bepaalde situatie en uitdaging. Ten slotte wordt de samenhang met en versterkende effect op methodieken als Agile en Design Thinking beschreven.
 

Hoofdstuk 8 Afsluitende overwegingen

Een andere nieuwe benadering roept altijd weerstand op. In dit hoofdstuk worden tegenwerpingen benoemd en de manier waarop die zijn te ondervangen. Wat kan er – als je klein begint – nu echt mis gaan?
 

Bestellen

Het boek is te bestellen bij o.a. uitgeverij business contact, managementboek.nl en bol.com
 
Wilt u meerdere boeken aanschaffen voor uw organisatie of als relatiegeschenk? Neem dan contact op met Edwin Tuin (edwin.tuin@victalis.nl of 06-23496186) om daarover nadere afspraken te maken.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden