Een strategie die je kunt uitvoeren…

Een strategie die je kunt uitvoeren…

Het gaat nogal eens fout bij bedrijven. Ten minste, dat lees ik dagelijks in de kranten. Ambities te groot? Verkeerde keuzes gemaakt? Hoe het ook zij; een goede strategie moet ook kunnen worden uitgevoerd. Juist rekening houden met de uitvoering verdient meer aandacht. Eerst naar de huidige praktijk. Ontwrichtende krachten en dynamiek neemt in vele sectoren toe. […] LEES MEER

Voorkom onnodige weerstand!

Voorkom onnodige weerstand!

Weerstand tegen verandering is onvermijdelijk, natuurlijk en kan leiden tot een beter resultaat. Let vooral op onnodige weerstand. Hoe minder onnodige weerstand, des te makkelijker en sneller kun je veranderen. Pippi Langkous en verandering Pippi Langkous zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. De meeste mensen gaan anders […] LEES MEER

Groei door focus op medewerker of ambitieuze doelstelling?

Groei door focus op medewerker of ambitieuze doelstelling?

Over de aanpak om als organisatie te groeien lijkt een kentering gaande. De gangbare gedachte stelt dat een ambitieuze groeidoelstelling (BHAG of Big Hairy Audacious Goal) de primaire drijfveer is, maar aandacht voor de medewerker wordt steeds belangrijker. Of is de aandacht voor medewerker-geluk met name ingegeven door krapte op de arbeidsmarkt? Gelukkige medewerkers zijn […] LEES MEER

Invullen basisbehoeften en vergroten medewerker betrokkenheid

Invullen basisbehoeften en vergroten medewerker betrokkenheid

Introductie Bij verandering schort het vaak niet aan de ambities, strategieën en plannen, maar zit de uitdaging bij de medewerkers. Het gaat om succesvolle executie en dat vereist activering van medewerkers. Betrokken medewerkers is een randvoorwaarde voor succesvolle organisatieverandering. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. De medewerker betrokkenheid is een van de eerste […] LEES MEER

Wie wint bij ontwrichten: start-up of corporate?

Wie wint bij ontwrichten: start-up of corporate?

Organisaties moeten voortdurend veranderen om “in business” te blijven. Of je dat nu verandering, innovatie, transformatie of (digitale) disruptie (= ontwrichten) noemt, dat maakt niet zo veel uit. Van belang is om vooruit te blijven op de concurrentie. Hoe tijdiger, ingrijpender en stoutmoediger je dat doet, des te groter het waardeperspectief. Ontwrichting is als een […] LEES MEER

Breng de kernwaarden in organisaties tot leven

Breng de kernwaarden in organisaties tot leven

Belang van kernwaardenIedere organisatie beschikt over een set aan kernwaarden; vastgelegd of niet. Philips heeft al meer dan 120 jaar innovativiteit en mensgerichtheid als kernwaarden en de politie Moedig, Betrouwbaar, Integer en Verbindend. Kernwaarden hebben meerdere functies. Betalingsverwerker en digital disrupter Adyen ziet haar kernwaarden als het grootste kapitaal van het bedrijf; het zijn de richtlijnen waarlangs alle beslissingen genomen worden. Kernwaarden zijn iets magisch, […] LEES MEER

De valkuilen van Agile

De valkuilen van Agile

In alle gangbare verandermethodieken neemt de “case for change” (of “burning platform”) en belangrijke rol in. Zo’n case, het beginpunt van een verandering, is feitelijk een SWOT gecombineerd met een langere dan wel kortere termijn duiding. In dit verband wordt o.a. ook Porters vijfkrachtenmodel gebruikt om de invloeden in en om de markt van de […] LEES MEER

De vier belangrijkste valkuilen bij organisatieverandering

De vier belangrijkste valkuilen bij organisatieverandering

Een hele reeks retailbedrijven, zoals V&D, USG (Perry Sport en Aktiesport) en La Ligna, ging onlangs failliet. Verliezen zijn geleden en honderden mensen zijn hun baan kwijt. Deze bedrijven hebben zich blijkbaar niet tijdig kunnen aanpassen aan de marktomstandigheden waarin internet een dominante rol speelt. De verandering toch niet goed gemanaged. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt […] LEES MEER

De wet van Martec en achterblijvende snelheid van organisatieverandering

De wet van Martec en achterblijvende snelheid van organisatieverandering

Organisatieverandering kan de snelheid van technologieontwikkeling niet bijhouden zo stelt de nieuwe en relatief onbekende wet van Martec (2013, Scott Brinker). Deze wet stelt dat technologische mogelijkheden exponentieel groeien, terwijl organisaties zich logaritmisch ontwikkelen. De ‘gap’ tussen technische mogelijkheden en aanpassingsvermogen van organisaties neemt dus volgens deze wet toe. Zijn organisaties (te) traag met aanpassen […] LEES MEER

Groepsdynamiek: 4 essentials voor organisatietransformatie

Groepsdynamiek: 4 essentials voor organisatietransformatie

Bij transformatie van organisaties is in eerste instantie de structurele en planmatige kant leidend. Echter, door een drietal ontwikkelingen neemt de rol van groepen in belang toe. Ten eerste door de trend richting Agile-organiseren waarbij in cycli van korte iteraties gezamenlijk aan een resultaat wordt gewerkt. Ten tweede door de stimulering van (organisatie-overstijgende) kennisdeling en […] LEES MEER