ennl
Een strategie die je kunt executeren…

 
Het gaat nogal eens fout bij bedrijven. Ten minste, dat lees ik dagelijks in de kranten. Ambities te groot? Verkeerde keuzes gemaakt? Hoe het ook zij; een goede strategie moet ook kunnen worden geëxecuteerd. Juist rekening houden met executie verdient meer aandacht.
 
Eerst naar de huidige praktijk. Ontwrichtende krachten en dynamiek neemt in vele sectoren toe. Het is dan gebruikelijk om in een klein team van specialisten en (senior) managers scenario’s uit te werken waarin de relatie tussen veranderkrachten, trends en primaire onzekerheden worden geduid. Hiermee worden zo beeldend en aansprekend als mogelijke toekomstverhalen ontwikkeld. Die verhalen vormen de basis voor de strategie die aan de medewerker wordt verkocht (“tell&sell”) leidend tot (soms ook fusie- en integratie)programma’s en projecten. De medewerkers moeten gewoon volgen en het plan uitvoeren. Herkenbaar in uw organisatie?
 
Aan de huidige praktijk kleven een paar beperkingen. Strategieontwikkeling is in toenemende mate complex. Welke krachten, trends, concurrenten en onzekerheden zijn wel of niet relevant? Deskundigen zijn schaars en het lang niet altijd eens. Vraag maar eens twee economen om een situatie te duiden. Wel eens een eensluidend antwoord gehoord? Is ook lastig in een situatie die steeds sneller verandert! Je kunt je afvragen of werken met een klein team en experts dan voldoende is. Je kunt mijns inziens geen bronnen genoeg hebben om de veranderende situatie goed te duiden en dat idealiter uit de bronnen van de eigen organisatie. Je wilt juist voortdurend, meer en fijnere informatie!  Doorgaans zo’n 80% van de organisatie – de niet betrokken medewerkers – blijft ongebruikt! Wat zijn de percentages in uw organisatie?
 
In je eentje ga je snel, maar samen kom je verder. Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden! Breng strategische ambities in balans met de beleving, capaciteiten en ideeën van de medewerkers. Resource Based Strategie-ontwikkeling wordt dat ook wel genoemd. Zorg voor beleving in plaats van overleving! Daag in een vroeg stadium alle medewerkers uit. Wat denken ze en hoe wordt op elkaars inzichten gereageerd? Met digitale hulpmiddelen kan eenvoudig een enorme bron aan informatie – en dat continu – worden aangeboord.
 
Moet alle input dan worden overgenomen? Nee, dat niet. Eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leiding. Die krijgt wel de kans om gericht en tijdig rekening met de gevoelens in de organisatie te houden. Verbinden in plaats van scheiden en zo betrokkenheid en eigenaarschap creëren. Garantie op succes is er niet, maar strategie-executie en aanpassing daarvan wordt zo een stuk eenvoudiger. Tot zover.
 
Ook mijn publicaties ontvangen? Klik op de link om in te schrijven. Zin in een goed en vertrouwelijk gesprek? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op.
 
Met hartelijke groet,
 
Edwin Tuin
 
06-23496186 | www.victalis.nl | edwin.tuin@victalis.nl

Change/Strategie | Business Transformatie | Digitalisering


Victalis Services B.V.
KVK 30275705 • ©2010-2019 • Alle rechten voorbehouden