ennl
Resultaten onderzoek Veranderstrategie midden- en grote organisaties in Nederland (2017)

 
De resultaten van het 2e onderzoek naar veranderstrategie van midden- en grote organisaties in Nederland (2017) zijn bekend met aandacht voor:

  • Redenen om te veranderen; strategieherijking, efficiencyverbetering, innovatie, etc.
  • IT Trends; het belang van Big data, Internet of things en andere ontwikkelingen voor organisaties met verwacht implementatiemoment.
  • Aanpakken; procesverbetering, software-implementatie, cultuur, etc.
  • Methodieken; het gebruik van Agile, Scrum, Business Model Canvas, etc.

…en daarnaast ontwikkelingen op het gebied van tijdsbesteding, investering, resultaatsverbetering en risico’s. Tot slot de belangrijkste tips van de deelnemers aan dit onderzoek.
 
Voor de rapportage klik op Resultaten Onderzoek Veranderstrategie Midden- en Grote Organisaties in Nederland(2017).


Victalis Services B.V.
KVK 30275705 • ©2010-2019 • Alle rechten voorbehouden