Disruptie en Transformatie: 10 tips

Disruptie en Transformatie: 10 tips

Markten raken ontwricht of disrupt. Nieuwe technologie die vraag- en aanbod slim bij elkaar brengt leidt tot ingrijpende veranderingen in o.a. de hotellerie (AirBnB) of taximarkt (Uber). De middelen worden geleverd door particulieren in plaats van een organisatie met medewerkers. Niet de organisatie, maar het dominante platform wordt bepalend. Nieuwe wetgeving leidt tot ingrijpende veranderingen […] LEES MEER

Creativiteit: de onderbelichte waardescheppende kracht in organisaties

Creativiteit: de onderbelichte waardescheppende kracht in organisaties

Creativiteit. Een woord dat in professionele omgevingen niet altijd positief wordt geduid. En veelal niet voorkomt op het lijstje met competenties die worden gevraagd. Onnodig en jammer, want creativiteit is de scheppende kracht in organisaties; of het nu gaat om slim oplossen van problemen, het maken van plannen of ontwikkelen van nieuwe producten of business […] LEES MEER

Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Ik vraag me wel eens het volgende af: “is ziekenhuis (of bank, retailer, etc.) A beter dan B en wat bepaalt het onderscheid?” Is het slimme (betere) marketing en daardoor andere beleving, lagere prijs, significant betere dienstverlening of toch een fundamenteel ander product en betere propositie? En komen er nieuwe partijen met proposities die markten […] LEES MEER

Vertrouwen als fundament voor beter resultaat

Vertrouwen als fundament voor beter resultaat

Soft gedoe? Welnee! Bouwen aan vertrouwen is een belangrijk aandachtspunt voor iedere manager! Bij organisatieverandering staat het bereiken van doelen of behalen van resultaten centraal en samenwerking is daartoe essentieel. Samenwerking, vertrouwen, soft gedoe? Welnee! Ik stel: gebrek aan vertrouwen is verspilling van energie en talent ofwel gemist resultaat. Het kost gewoon keihard geld! Bouwen […] LEES MEER

Holistic Value Model Canvas

Holistic Value Model Canvas

Een nieuw model om te helpen business modellen te ontwikkelen die aansluiten bij de uitdagingen van deze tijd. Inleiding We bevinden ons in de vierde industriële (digitale) revolutie, de wereld verandert steeds sneller en ingrijpender (“VUCA”) en we hebben uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Al wordt over de feiten van mening […] LEES MEER