Groepsdynamiek: 4 essentials voor organisatietransformatie

Groepsdynamiek: 4 essentials voor organisatietransformatie

Bij transformatie van organisaties is in eerste instantie de structurele en planmatige kant leidend. Echter, door een drietal ontwikkelingen neemt de rol van groepen in belang toe. Ten eerste door de trend richting Agile-organiseren waarbij in cycli van korte iteraties gezamenlijk aan een resultaat wordt gewerkt. Ten tweede door de stimulering van (organisatie-overstijgende) kennisdeling en […] LEES MEER

Effectieve verandering: 15 lessen

Effectieve verandering: 15 lessen

De oudste bekende angst is die voor de dood ofwel het onbekende. Hetzelfde geldt voor organisaties die moeten veranderen als gevolg van een reorganisatie, integratie of implementatie. Angst leidt tot verstarring. Dit heeft impact op medewerkers en leidt tot weerstand. Goed met weerstand omgaan is essentieel om te voorkomen dat iedere veranderstap een strijd wordt, […] LEES MEER

Cultuur en organisatietransformatie: 5 aandachtspunten

Cultuur en organisatietransformatie: 5 aandachtspunten

Cultuur heeft grote invloed – of het nu gaat om fusies, integraties, overnames of reorganisaties – op het succes van organisatietransformaties. Hieronder 5 aandachtspunten. #1. Wat is cultuur en waarom is dat belangrijk? Cultuur is het systeem van gedeelde betekenis van de medewerkers en wat zich uit o.a. in rituelen, normen en waarden, verhalen, symbolen, […] LEES MEER

Fusie of overname? 5 aandachtspunten voor succesvolle integratie

Fusie of overname? 5 aandachtspunten voor succesvolle integratie

Organisaties fuseren voortdurend om schaalgrootte te krijgen in globaliserende markten. Door integratie worden jaarlijks significante kostenbesparingen gerealiseerd. Vaak is besluitvorming in de board room geen probleem, maar nu nog de uitnutting. De “deal” in de bestuurskamer is immers pas het begin. Beide organisaties integreren. De ervaring leert dat de kans dat fusies falen vele malen […] LEES MEER

Disruptie en Transformatie: 10 tips

Disruptie en Transformatie: 10 tips

Markten raken ontwricht of disrupt. Nieuwe technologie die vraag- en aanbod slim bij elkaar brengt leidt tot ingrijpende veranderingen in o.a. de hotellerie (AirBnB) of taximarkt (Uber). De middelen worden geleverd door particulieren in plaats van een organisatie met medewerkers. Niet de organisatie, maar het dominante platform wordt bepalend. Nieuwe wetgeving leidt tot ingrijpende veranderingen […] LEES MEER

Creativiteit: de onderbelichte waardescheppende kracht in organisaties

Creativiteit: de onderbelichte waardescheppende kracht in organisaties

Creativiteit. Een woord dat in professionele omgevingen niet altijd positief wordt geduid. En veelal niet voorkomt op het lijstje met competenties die worden gevraagd. Onnodig en jammer, want creativiteit is de scheppende kracht in organisaties; of het nu gaat om slim oplossen van problemen, het maken van plannen of ontwikkelen van nieuwe producten of business […] LEES MEER

Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Ik vraag me wel eens het volgende af: “is ziekenhuis (of bank, retailer, etc.) A beter dan B en wat bepaalt het onderscheid?” Is het slimme (betere) marketing en daardoor andere beleving, lagere prijs, significant betere dienstverlening of toch een fundamenteel ander product en betere propositie? En komen er nieuwe partijen met proposities die markten […] LEES MEER

Vertrouwen als fundament voor beter resultaat

Vertrouwen als fundament voor beter resultaat

Soft gedoe? Welnee! Bouwen aan vertrouwen is een belangrijk aandachtspunt voor iedere manager! Bij organisatieverandering staat het bereiken van doelen of behalen van resultaten centraal en samenwerking is daartoe essentieel. Samenwerking, vertrouwen, soft gedoe? Welnee! Ik stel: gebrek aan vertrouwen is verspilling van energie en talent ofwel gemist resultaat. Het kost gewoon keihard geld! Bouwen […] LEES MEER

Holistic Value Model Canvas

Holistic Value Model Canvas

Een nieuw model om te helpen business modellen te ontwikkelen die aansluiten bij de uitdagingen van deze tijd. Inleiding We bevinden ons in de vierde industriële (digitale) revolutie, de wereld verandert steeds sneller en ingrijpender (“VUCA”) en we hebben uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Al wordt over de feiten van mening […] LEES MEER