Cases

Hieronder volgen een 4-tal beknopte cases over, in essentie, verandering door heldere doelstelling met commitment.  Neem voor meer cases of toelichting contact met op.

==

Herijken en realiseren AVG-programma

Situatie en opdracht

Een grote Nederlandse vereniging en commerciële organisatie met grote hoeveelheden persoonsgegevens kampte met de uitdaging tijdig AVG-compliant te zijn. Gevraagd om te zorgen dat de organisatie tijdig AVG-compliant is en blijft.

Aanpak

Privacybescherming als strategische uitdaging geduid o.a. vanwege merk-/imago-risico met belangrijkste kwetsbaarheid gedrag van medewerkers.  Een aanpak ontwikkelt die in korte termijn commitment oplevert en benodigde capaciteit mobiliseert om tijdig resultaat te kunnen halen. Gezorgd dat alle niveaus en bedrijfsfuncties – van hoofddirectie tot werkvloer – zijn of haar rol is gaan spelen, de multidisciplinaire samenwerking op gang is gekomen en het veranderproces geleid. De roadmap opgesteld en bewaakt en gezorgd dat belangrijke beslissingen met draagvlak zijn genomen.

Resultaat

AVG compliant per 25 mei 2018, verandering geborgd en organisatie gereed om privacybescherming verder te versterken.

==

Optimaliseren operating model met informatievoorziening voor bouwbedrijf

Situatie en opdracht

Een grote Nederlandse bouwbedrijf heeft aantal business units samengevoegd die kampten met IT-problemen. Gevraagd leiding te geven aan de nieuwe afdeling Informatiemanagement – bestaande uit ~25 informatiemanagers en functioneel beheerders – en de IT-problemen op te lossen.

Aanpak

Na een inventarisatieronde ontstond helderheid over de situatie en uitdaging; de bouw kent smalle marges met een complexe operatie en een veelheid aan IT-middelen. Een stip aan de horizon geformuleerd genoemd “Optimaal bouwen” met als uitgangspunt “wat je verkoopt lever je” en eenmalige invoer en hergebruik van data en daarvoor draagvlak gevonden. Die stip – samen met het team – vertaalt naar globale eisen aan de inrichting van de bedrijfsvoering en IT.  De projectenkalender op orde gebracht en projecten geprioriteerd naar bijdrage aan de oplossing met maatregel (start, stop, continu). De projectgovernance ingericht, roadmap opgesteld en bewaakt en gezorgd voor projectsturing. Het team georganiseerd en in samenspraak een plan voor zowel de afdeling als per individu ontwikkelt. Werkzaamheden overgedragen aan in dienst getreden vaste afdelingshoofd.

Resultaat

Heldere doelstelling met passende projectenkalender in control en met lekker draaiend team dat een optimale bijdrage levert aan de IV-dienstverlening.

==

Programma review internationale logistieke speler

Situatie en opdracht

Een internationale logistieke speler kampte met een digitaliseringsprogramma (EUR 100 mio/jaar, ~300 medewerkers) in complex organisatorisch privaat/publiek speelveld waarbij onvoldoende voortgang werd ervaren. Gevraagd door de RvB om dit programma te reviewen en advies voor verbetering te geven.

Aanpak

Een op maat “MECE” diagnosemodel ontwikkelt om de kern van de problemen te achterhalen. Geconstateerd dat de bijdrage van het programma aan de belangen van de stakeholders en de missie van de organisatie uit balans was. Het wenkende perspectief herijkt en vastgesteld om daarmee “de neuzen dezelfde kant” op te krijgen. Onduidelijkheid over Agile en discussie over toepasbaarheid daarvan geneutraliseerd. De RvB geadviseerd de inhoud en de besturing van het programma te herstructureren om de win/win en “pull” op verandering voor stakeholders zo krachtig mogelijk te maken.

Resultaat

Een heringericht programma met grootste waarde voor haar stakeholders en gedragen door de RvB.

==

Opstellen splitsingsstrategie

Situatie en opdracht

Vanwege ontvangen staatssteun was een systeembank/verzekeraar verplicht zich op te splitsen in 2 aparte entiteiten; een bank en verzekeraar. In opdracht van de RvB het plan geschreven voor de splitsing en ontvlechting.

Aanpak

Kritische succesfactor en wenkend perspectief voor succesvolle splitsing was continuïteit van de bedrijfsvoering na splitsing in bank en verzekeraar. Op basis daarvan een plan met multidisciplinaire teams, vaste mijlpalen (i.v.m. harde deadline) en concrete deliverables ontwikkelt met aandacht voor toekomstige bedrijfsprocessen, informatiestromen, IT-applicaties met architectuur en interfacing. Complex speelveld van stakeholders gemobiliseerd en draagvlak gevonden. Leiding gegeven aan een programma met 18 teams en ~80 directe medewerkers. Gerapporteerd aan stuurgroep, directie ITC en Raad van Bestuur.

Resultaat

Splitsingplan met ontwerp van gewenste processen met informatievoorziening, tijdslijnen, business case en risico-analyse. Plan is door opdrachtgever (1,5 jaar) zonder noemenswaardige afwijkingen en issues uitgevoerd.