ennl
Crisismanagement bij Nederlandse bank (2014 / 2015)

 
Vraag
In het programma Redesign Consumer Loans is de aansluiting op het geldende beleid uit het oog verloren met daardoor risico op onrechtmatige en onjuiste kredietverstrekking. Gevraagd te zorgen dat wordt aangesloten op het geldende risk beleid en business stakeholdermanagement te verzorgen.
 
Aanpak
Stip aan de horizon en gedeeld belang (“juiste kredietverstrekking”) centraal gesteld om positief en oplossingsgericht setting te creëren. Een duidelijke aanpak met governance neergelegd die vertrouwen geeft om tot duidelijk beleid en requirements te komen. De agile/scrum werkwijze aangescherpt met apart aandacht voor de “wat-vraag” (beleid, eisen) en de “hoe-vraag” (oplossing) en herijking van de rol en verantwoordelijkheden. De juiste mensen op het juiste moment bij elkaar gebracht om voortgang te boeken en duidelijkheid te creëren. Fit/Gap op de gebouwde oplossing met impact van benodigde aanpassingen.
 
Methoden en technieken
Gebruikte methoden en technieken zijn o.a. organisatie- en teamanalyse, programma- en verandermanagement, coaching en Agile/Scrum.

 
Resultaat
Governance op orde en samenwerkingsrelaties hersteld. Riskbeleid vastgesteld vertaald naar concrete requirements aan proces en IT-oplossing. Fit/Gap met benodigde proces- en systeemaanpassingen inclusief besluitvorming.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden