ennl
Diagnose en opstellen verbeterplan o.b.v. Lean Management (2011)

 
Vraag
KMN Kind&Co is een grotere speler in de kinderopvang actief in centraal Nederland met zo’n 1100 medewerkers actief in centraal Nederland. De organisatie kampte met bedrijfsvoerings- en ICT issues die men niet kreeg opgelost. Gevraagd om de issues te helpen oplossen in opdracht van de Manager Bedrijfsvoering.
 
Aanpak
Gestart is met een coachingstraject om de issues nader te verkennen en in perspectief te plaatsen. De issues waren afdelingsoverstijgend waarop is besloten o.b.v. de principes van Lean Management procesoverstijgend de issues op te lossen. Met behulp van interviews zijn de belangrijkste processen met informatiestromen en knelpunten in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze in werksessies met medewerkers van verschillende afdelingen doorgenomen en verbetermogelijkheden vastgesteld. Op basis hiervan zijn een aantal toekomstscenario’s met alternatieve Target Operating Models ontwikkeld, te vervangen applicaties vastgesteld, pakketten geselecteerd en vervangingstrajecten gestart. Een totaalplan met verbeteringen voor de organisatiestructuur, procesinrichting en applicatieondersteuning is opgeleverd aan de directie.
 
Methoden en technieken
Gebruikte methoden en technieken zijn o.a. organisatiediagnose, management coaching, KPMG IT volwassenheid assessment, KPMG IT Strategy Framework, Business Model Canvas, Business Process Reengineering en Lean Management.
 
Resultaat
Scenarioplanning en verbeterplan met geselecteerde applicaties.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden