ennl
Opstellen IT-splitsingsplan i.v.m. ontvlechting SNS REAAL (2013)

 
Vraag
SNS REAAL dient in opdracht van de Europese Commissie als gevolg van nationalisatie en ontvangen staatssteun te worden ontvlecht. Gevraagde is om een plan op te stellen voor de ontvlechting van applicaties van de groepsstaven (Finance, HR, Risk, Facility, etc.). Opdrachtgever is de directie ITC / Raad van Bestuur van SNS REAAL.
 
Aanpak
In de aanpak stonden tijdslijnen, draagvlak én kwaliteit centraal, waarbij continuïteit van de business na ontvlechting een kritische rol speelt. In gecombineerde teams van business en IT’ers zijn de processen, applicaties en informatiestromen in kaart gebracht met aandacht voor afdelingsspecifieke issues en overall samenhang. Voor te ontvlechten bedrijfsonderdelen is een ontwerp van de gewenste situatie met processen, applicaties en informatiestromen opgesteld. Voor alle ontvlechtingsactiviteiten zijn de uren, kosten, tijdslijnen, afhankelijkheden en risico’s bepaald. Deze informatie is verwerkt in een plan dat met alle stakeholders is afgestemd, goedgekeurd en opgeleverd aan de directie ITC / Raad van Bestuur.
 
Methoden en technieken
Gebruikte methoden en technieken zijn o.a. KPMG IT Strategy & Governance Framework, MSP en Prince2.
 
Resultaat
Een gedegen, gedetailleerd en door alle stakeholders goedgekeurd plan met tijdslijnen, uren en kosten dat in uitvoering kan worden genomen.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden