Kracht voor verandering

Hoe meer kracht des te groter de kans op succesvolle verandering: Het Veranderwiel©.

Wat? – De essentie van Het Veranderwiel kort toegelicht

Het Veranderwiel is een met wetenschap onderbouwde benadering voor het begrijpen en stimuleren van organisatie- en gedragsverandering van mensen in een organisatie. Het doel is creëren van zoveel als mogelijk pull (willen, i.p.v. push of moeten) voor verandering. De benadering is:

  1. Effectief en sluit aan bij veranderprocessen van iedere organisatie.
  2. Integraal en opgebouwd rond 4 samenwerkende kernkrachten met onderliggende parameters.
  3. Motiverend en zorgt voor betere invulling van de 5 basisbehoeften van medewerkers.
  4. Toepasbaar met tools en hulpmiddelen die al in de organisatie worden gebruikt.

De benadering is vertaald naar een concrete aanpak met meetsysteem.

Waarom? – De aanleiding voor transformatie en versnelling van verandering

Door digitalisering en maatschappelijke veranderingen moeten organisaties sneller veranderen en zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. Het adagium: “Als je doet wat je deed, krijg je wat je had”, gaat zeker niet meer op. Als je doet wat je deed verlies je in no-time je relevantie! De kans op (onverwachte) nieuwe concurrentie, achterblijvende resultaten en overbelasting van medewerkers neemt toe. De beschikbare tijd tussen bepalen van doelen, ontwikkelen van (innovatieve) oplossingen en implementeren van veranderingen neemt af. Hoe beter het lukt om nieuwe business modellen te ontwikkelen en op alle niveaus volmondig “Ja” te zeggen tegen verandering, des te groter de kans op succes. Dat vraagt om een integrale veranderaanpak gericht op perspectief, zodat verandering – begin vooral klein – “als een vliegwiel” voor de organisatie gaat werken.  “Het Veranderwiel” – toepasbaar naast andere methodieken –  is er op gericht om organisatieverandering te vergemakkelijken of te versnellen door het creëren van zoveel mogelijk “pull”.

Hoe? – Een aanpak die wérkt voor verandering

Verandering is het krachtigst en levert het beste resultaat als medewerkers – van alle niveaus – hun rol optimaal kunnen invullen, eigenaarschap nemen en zoveel als mogelijk zelf zorgen voor verandering. Dat krijg je door mensen te inspireren mee te bouwen aan een organisatie waar het veilig en prettig samenwerken is, die betekenis geeft, waar vakmanschap belangrijk is, talent ontwikkeld kan worden en men de ruimte krijgt om initiatieven te ontplooien ondersteund door goed werkende technologie. Dat inspireert, motiveert, zet aan tot actie en ontsluit al het aanwezige potentieel.

Het Veranderwiel bestaat uit vier elkaar beïnvloedende kernkrachten voor verandering met onderliggende parameters. Door die gericht te versterken ontstaat meer commitment, kan sneller worden veranderd en worden geïnnoveerd. De benadering hebben wij vertaald naar 5 zelfstandige modulaire diensten of stappen, ieder gericht op een concreet resultaat. Kernachtig, effectief en toepasbaar naast andere methodieken met vele voordelen voor bestuurders, managers en medewerkers. Natuurlijk zijn er ook nadelen, want verandering betekent in ieder geval loslaten van het bestaande.

Het gedachtegoed is uitgewerkt in boek Alles draait om verandering en opgenomen in het curriculum van Nyenrode Business Universiteit; executive programma Moderne Medezeggenschap.

Hoe nu verder? – start met een Verander Strategie Sessie

In een sessie van 2 (light) tot 4 uur met het team de situatie duiden, beperkende denkwijzen en patronen herkennen en doorbrekende interventies vaststellen. Lees meer over een Verander Strategie Sessie.

Onze beloften

Werken met Het Veranderwiel leidt tot commitment voor verandering en daarmee:

  • Meer perspectief en continue ontwikkeling van aantrekkelijke verdienmodellen.
  • Meer vertrouwen in de organisatie en beter toekomstvast resultaat.
  • Meer energie, focus en creativiteit.
  • Betere samenwerking en meer waarde voor klanten.
  • Groter leer- en verandervermogen en betere inzetbaarheid.
  • Betere borging en meer implementatiekracht.

Meer weten? Neem dan contact op.