ennl
Soft skills volgende stap in veranderinstrumentarium…? (16 september 2014)

 
Organisatieverandering gaat tegenwoordig hand in hand met Lean Six Sigma en Agile/Scrum. Een interessante ontwikkeling die daaruit voortvloeit is die van integratie (samenvoegen) in tegenstelling tot segregatie (scheiden). Bijvoorbeeld integratie van afdelingen (Development en Operations in DevOps), integratie van verantwoordelijkheden van individu naar teams (Scrum bij softwareontwikkeling en Lean Management bij organisatieverandering). Organisaties worden ontschot en teams worden multidisciplinair.
 
De ontwikkelingen hebben geleid tot eigen bedrijfsspecifieke methodieken en vele opleidingen met diverse niveaus van certificeringen. De ene “black belt” is de andere niet en garanties op kwaliteit biedt het niet. Toch lijkt het alsof je zonder certificaat geen expert kunt zijn. Maar aan het gebruikte instrumentarium en opgedane inzichten is weinig verandert ten opzichte van de methodieken van 20 jaar geleden. Vanaf midden jaren 90 gebruik ik prototyping om snel een werkend systeem in productie te kunnen nemen. Lijkt verdomd veel op Agile/Scrum van vandaag. En het BPR van Michael Hammer uit de jaren ’90 is een voorloper van Six Sigma. Geen ‘rocket science’; veel eerder verfijning dan vernieuwing. Uitgezonderd de aandacht voor ontschotting, integratie en samenwerking in multidisciplinaire teams.
 
Opvallend is wel dat de zachte kant of “soft skills” nog immer een beperkte rol in het instrumentarium speelt. Okay, tegenwoordig houden teams binnen vele organisaties diverse ‘starts’ of ‘scrums’ (dag, week, etc.) of een equivalent daarvan om met elkaar o.a. de werkzaamheden, problemen en hulpvragen bespreken. Al met al een enorme verandering ten opzichte van jaren geleden! Toch is in het instrumentarium de aandacht voor vaardigheden als deelnemen, luisteren, vragen stellen, delen, discussiëren, overtuigen, conflict hanteren, respecteren en helpen beperkt. Of leiderschapskwaliteiten als vertrouwen, empowerment, moed en besluitvaardigheid. Zou aandacht hiervoor én integratie hiervan in bestaande methodieken de volgende stap zijn? Ik denk dat de combinatie van een frisse blik, kennis, ervaring, hard en soft skills écht het verschil maakt om nog succesvoller te veranderen.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden