ennl

Why & Who

 
Op deze pagina worden de professionele achtergrond, bepalende levenservaringen en sterkten en zwakten van Edwin Tuin, oprichter van Victalis, beschreven.
 

Professie

Edwin Tuin helpt al 25 jaar organisaties succesvol veranderen. Zijn passie is mensen en organisaties hun volledige potentieel te helpen bereiken. Na een loopbaan bij Accenture, KPMG Consulting en Atos Consulting (alwaar Partner / managing director) heeft hij in 2010 Victalis opgericht om zich nog meer op zijn passie te kunnen richten. Hij werkt als onafhankelijke veranderstrateeg en interim manager/director (ook trouble shooter) en heeft een stevige strategische en digitale achtergrond. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een aanpak die de organisatie in beweging krijgt en een “pull” op verandering creëert. Analytisch, doortastend, creatief en verbindend. Zijn focus ligt op leiderschap, besturing, organisatiepsychologie, cultuur- en gedragsverandering. Zijn expertise beslaat onderwerpen als strategieontwikkeling, gedrag- en cultuurverandering, change management, digitalisering, organisatiebesturing, risicobeheersing, business modellering, start-ups, logistiek en financiën. Klik op expertise voor een breder overzicht.

 

Bepalende levenservaringen

Na een zorgeloze kindertijd raakte – aan het begin van zijn pubertijd – zijn vader overspannen en vervolgens ziek. Het was de tijd dat overspannenheid nog niet bestond en er nog geen passende behandeling voor was. Ondanks aanhoudende en verwoede pogingen lukte het hem niet te helpen. Gevangen in een onveilige thuissituatie was hij op zichzelf aangewezen. Hij heeft geleerd zelfstandig een mening te vormen, zichzelf op te richten en het inzicht verworven dat, hoe onlogisch of verklaarbaar dan ook, ieder mens over een eigen waarheid beschikt dat keuzes en gedrag bepaald. Zijn interesse voor psychologie, sociale processen en gedrag is daar ontstaan.
 
De cirkel werd rond gemaakt nadat hij zelf vader is geworden. Hij realiseerde zich – meer dan ooit – dat je het liefste dat je hebt geen kwaad wilt doen. Het leven kan zo maar verkeerd lopen en dat kan iedereen overkomen. De geleerde lessen uit zijn jeugd leiden tot andere keuzes gericht op o.a. energie, levenskwaliteit en effectiviteit.
 
Hij is van mening dat uiteindelijk alles hem is gegeven in zijn leven; van geboorteplaats, talent, ontmoetingen, mislukkingen, ideeën, kansen, etc. Met dat alles is hij geworden wie hij is. Edwin wil er het beste van maken, want beter dan je best kun je niet doen en er zijn al genoeg anderen om niet jezelf te zijn. Dankbaar zijn voor wat er wél is.

 

Sterkten en krachten

Volgens “Gallup Strength finder” beschikt hij over de volgende vijf belangrijkste sterkten:
 

Strategisch

Edwin is in staat voor complexe uitdagingen de beste oplossingsroute vinden. Het is een aparte manier van denken, een speciaal perspectief op de wereld als geheel. Hij ziet patronen waar anderen complexiteit zien en evalueer mogelijke obstakels om ze vervolgens weg te nemen.
 

Leergierig

Edwin houdt ervan om te leren. Hij wordt gesterkt door de gestage en bewuste reis van onwetendheid naar competentie. Het stelt hem in staat te gedijen in dynamische werkomgevingen waar in korte tijd veel over nieuwe onderwerpen moet worden geleerd. Edwin wil niet per sé de materiedeskundige worden of het respect dat gepaard gaat met een professionele of academische referentie.
 

Maximizer

Edwin streeft naar excellentie. Krachten, eigen of van iemand anders, fascineren hem. Hij voelt zich gedwongen krachten te koesteren, te verfijnen en uit te rekken naar uitmuntendheid. Hij wil zijn leven niet beklagen over wat er mist en liever profiteren van de geschenken waarmee hij gezegend is. Het is leuker. Het is productiever. En, integendeel, het is veeleisender.
 

Toekomstgericht

“Zou het niet geweldig zijn als. . . “. Edwin houdt van turen over de horizon. De toekomst fascineert en Edwin ziet gedetailleerd wat de toekomst zou kunnen inhouden. Een beter product, een beter team, een beter leven of een betere wereld – dat blijft hem inspireren. Edwin ziet visioenen van wat zou kunnen zijn, maakt die praktisch en koestert die. Dat geeft hem en anderen energie. Mensen willen aanhaken op de richting en hoop die hij brengt.
 

Verbondenheid

Edwin is er zeker van dat dingen gebeuren met een reden. In zijn ziel weet hij dat we allemaal verbonden zijn, deel uitmaken van iets groters, iets mysterieus met een doel dat voorbij ligt aan onze alledaagse levens. Het collectieve onbewuste of levenskracht. Edwin realiseert zich dat dit gevoel van verbondenheid zeker verantwoordelijkheden impliceert. Als we allemaal deel uitmaken van een groter geheel, dan moeten we anderen geen kwaad doen, omdat we schade aanrichten onszelf. We moeten niet uitbuiten omdat we onszelf zullen uitbuiten. Edwin ‘s bewustzijn van deze verantwoordelijkheden creëert zijn waardestelsel. Hij is attent, zorgzaam, accepterend en een bruggenbouwer voor mensen van verschillende culturen.
 

Contact

Voor meer informatie over Edwin Tuin zie LinkedIn. Geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden