ennl
In beweging komen en versnellen

De omgeving van organisaties verandert door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De wereld polariseert, marktgrenzen vervagen, technologie integreert leidend tot nieuwe bedrijfsmodellen. De uitspraak “stilstand is achteruitgang” doet meer dan ooit opgeld. Organisaties moeten zich sneller dan ooit aanpassen aan de omgeving om te overleven. Waarom is en blijft veranderen zo lastig?
 
De oorzaken zijn o.a. de volgende:

  • De “stip aan de horizon” of het “wenkende perspectief” is onduidelijk waardoor de Waarom?-vraag voor medewerkers onvoldoende wordt beantwoord.
  • De veranderaanpak werkt onvoldoende; veranderingen lopen vast in de organisatie en implementatie is gebrekkig resulterend in herstelwerk en fouten in de bedrijfsvoering.
  • Het onderlinge vertrouwen is laag wat delen van informatie en samenwerken bemoeilijkt.
  • De organisatie is te complex wat leidt tot lastige prioriteitstelling en afstemmingsproblemen.
  • De betrokkenheid van en het perspectief voor medewerkers is beperkt en dat werkt demotiverend.

 
Victalis helpt om de organisatie in beweging te krijgen en verandering te versnellen.


Victalis Services B.V.
+31 (0)6 234 96 186 • info@victalis.nl • KVK 30275705 • ©2010-2017 • Alle rechten voorbehouden