Verander Strategie Sessie

Wil je inzicht, vaststellen of je aanpak effectiever kan of een impuls? Doe dan een interactieve Verander Strategie Sessie met jouw team met concreet resultaat.

Doel van de Veranderstrategiesessie is de kern van de veranderuitdaging achterhalen. De doelgroep betreft teams tot 8 personen die aan verandering werken of daaraan leiding geven, zoals MT’s, afdelingen of programmateams. De sessie duurt 4 uur of 2 uur (“light”) met als (basis) agenda:

  • Aanleiding/introductie
  • Toelichting Kernkrachtenmodel voor verandering ©
  • Meten situatie
  • Duiden en bespreken
  • Vervolgstappen

Het resultaat is inzicht in de veranderdynamiek met pijn- en aangrijpingspunten voor verbetering met concrete vervolgstappen. Voor grotere groepen, specifieke wensen of voorbereidende 0-meting in je organisatie verzorgen we maatwerk.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.